CÔNG TY CP LUYỆN KIM ĐEN THÁI NGUYÊN

Nội dung Test

* Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên được thành lập ngày 04 tháng 12 năm 2006

theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 4600400261 do Phòng Đăng ký kinh doanh

tỉnh Thái Nguyên cấp.

* Ngày 19 tháng 3 năm 2013, Nhà máy Luyện gang Nam Son của Công ty đi vào sản xuất và

cho ra mẻ gang đầu tiên.

Sản phẩm tiêu biểu:

– Gang đúc dùng cho ngành cơ khí chế tạo;

– Gang thỏi dùng cho ngành luyện kim;

– Quặng sắt dùng cho luyện kim;

– Quặng sắt dùng làm phụ gia sản xuất xi măng.

Các danh hiệu tiêu biểu:

 1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính, quyết định số:1201/QĐ- BTC ngày 16 tháng 05

năm 2012 về việc: Đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2011.

 1. Ngày 27/03/2013: Bằng khen của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế tại quyết định số:

509/QĐ-TCT về việc: Đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2012.

 1. Ngày 26/05/2011: Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, quyết định số: 679/QĐ-

TCT về việc: Đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2010.

 1. Ngày 24/12/2012: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, quyết định số

3083/QĐ-UBND về việc: Đã có nhiều đóng góp ủng hộ Quỹ đầu tư – tôn tạo Di tích lịch sử

địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915, thuộc Đội 91 Bắc Thái.

 1. Ngày 06/6/2012: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, quyết định số:

1156/QĐ- UBND vì đã ủng hộ kinh phí xây dựng nhà đón tiếp – Khu tưởng niệm Chủ tịch

Hồ Chí Minh tại Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

 1. Ngày 14/ 11/2011: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại quyết định số:

2892/QĐ- UBND về việc đã tham gia tích cực trong tài trợ cho các hoạt động tại liên hoan

trà quốc tế Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2011.

 1. Ngày 13/5/2010: Giấy khen của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên, quyết định số: 355/QĐ-CT

về việc: Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2009.

 1. BCH Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên ghi nhận Tấm lòng vàng nhân đạo: Đã có thành

tích đóng góp tích cực trpng công tác nhân đạo năm 2010, ngày 27/12/2010.

 1. Quyết định số: 81/QĐ-BQLKDTLSSTATK, ngày 17/5/2012: Ban quản lý khu di tích lịch

sử sinh thái ATK Định Hóa – Thái Nguyên tặng Bằng chứng nhận bảo tồn – phát huy giá trị

di sản văn hóa ATK Định Hóa – Thái Nguyên đã tham gia cung tiến xây dựng nhà đón tiếp

khách – Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa

ngày 19/5/2012.

 1. Đài Phát thanh truyền hình Thái Nguyên chứng nhận tấm lòng vàng trong chương trình:

“Xuân mới an vui đến mọi nhà” để giúp đỡ người nghèo đón tết, vui Xuân Giáp Ngọ.

 1. Ngày 25/02/2014: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ tại Quyết định số:

447/QĐ-UBND về việc: Đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên

địa bàn huyện năm 2013.

 1. Ngày 22/02/2013: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ tại quyết định số:

539/QĐ-UBND về việc: Đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên

địa bàn huyện năm 2012.

 1. Ngày 28/12/5012: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ tặng Côn Ngày

13/3/2012, Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ tại quyết định số: 1302/QĐ-

UBND về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên

địa bàn huyện năm 2011.

 1. Ngày 10/2/2012, Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ tại quyết định số:

411/QĐ- UBND về việc đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa

bàn huyện năm 2011.

 1. Ngày 25/02/2011: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ, quyết định số:

432/QĐ-UBND về việc: Đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa

bàn huyện Đồng Hỷ.

 1. Ngày 11/10/2010: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ, quyết định số:

2450/QĐ-UBND về việc: Đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế xã hội trên

địa bàn huyện Đồng Hỷ.

 1. Ngày 23/06/2010: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ, quyết định số:

1255/QĐ-UBND về việc: Đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào Đền ơn đáp nghĩa năm

2009.

 1. Ngày 26/04/2010: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ, quyết định số:

844/QĐ-UBND về việc: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai

đoạn 2005 – 2009.

 1. Ngày 03/03/2010: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ, quyết định số:

331/QĐ-UBND về việc: Đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2009.

 1. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ tặng Giấy khen cho Công đoàn cơ sở

Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên đã có thành tích trong xây dựng tổ chức công

đoàn vững mạnh năm 2012.

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước:

– Năm 2013, Công ty nộp Ngân sách Nhà nước: 17 tỷ đồng, giải quyết việc làm: 300 lao

động với thu nhập bình quân: 6.000.000 đồng/người/tháng.

– 09 tháng đầu năm 2014, Công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước: 14,3 tỷ đồng. Dự kiến cả

năm 2014, nộp Ngân sách Nhà nước 20 tỷ đồng.

 

Công ty Cổ phần Luyệt kim đen Thái Nguyên đầu tư theo hướng chế biến sâu.

Tháng 12 năm 2006 đánh dấu sự ra đời Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên. Đây là một trong những doanh nghiệp luyện kim và khai thác chế biến khoáng sản theo hướng chế biến sâu đang làm ăn có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đóng chân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ – vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên, nhất là quặng sắt, vậy nhưng Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên đã từng gặp khó khăn  về chính ngành nghề đã chọn. Việc thiếu quặng, chất lượng sản phẩm đầu ra chưa cao đã làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị không mấy hiệu quả.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thái Nguyên về việc khuyến khích chế biến sâu, hạn chế và tiến tới dừng hoàn toàn việc xuất khẩu khoáng sản thô nhằm gia tăng gá trị cho nền kinh tế trong nước, Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên đã quyết định đầu tư Nhà máy Luyện gang tại xóm Chí Son, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Năm 2010, Nhà máy chính thức được triển khai đầu tư, xây dựng. Đây cũng là thời điểm nền kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng rơi vào thời kỳ suy thoái. Hầu hết các doanh nghiệp hàng hóa sản xuất ra gặp khó khăn về tiêu thụ, lượng hàng tồn kho tăng cao. Bên cạnh đó dòng tiền vay ngân hàng khan hiếm, lãi suất ngân hàng tăng cao đã đẩy các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành luyện kim. Trên thực tế đã có nhiều doanh nghiệp buộc phải dừng sản xuất hoặc phá sản.

Trong bối cảnh ấy, Dự án Nhà máy Luyện gang đã thêm lần nữa buộc phải đặt lên bàn tính toán kỹ để đưa ra quyết định tiếp tục đầu tư hay dừng. Nếu tiếp tục đầu tư chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí là rủi ro, còn dừng lại nghĩa là chấp nhận phí công sức, đích đến chế biến sâu khoáng sản sẽ không biết đến bao giờ mới thực hiện được. Sau khi phân tích tình hình nền kinh tế, điều kiện của đơn vị và tính toán mọi phương án đầu tư có tính khả thi, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã đi đến quyết định tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình đầu tư phải bám sát và tuân thủ phương châm:”Tự chủ, chắc chắn và hạ giá thành”.

Phân xưởng sàng tuyển quặng, Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên.

Thực hiện phương châm đề ra, Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên đã chuyển hướng chọn thầu. Từ việc xác định chọn phương án tổng thầu, chìa khoá trao tay, công ty đã chọn phương án tự chọn nhà thầu riêng lẻ với độ chuyên sâu cao, giá thành thấp, thực hiện hình thức ký hợp đồng trực tiếp, đồng thời chủ động nội địa hóa nhiều hạng mục đầu tư, có những hạng mục đơn vị tự thi công. Chính vì thế giá thành đầu tư đã giảm đáng kể, các chi tiết thiết bị công nghệ chủ động ngay trong nước. Sau gần 2 năm thực hiện phương án đầu tư, tháng 3 năm 2013 dự án đã chính thức hoàn thiện. Đây cũng là thời điểm Nhà máy cho ra mẻ gang đầu tiên đạt yêu cầu kỹ thuật và sự kỳ vọng của tập thể trên 300 cán bộ, công nhân viên của Công ty.

Ngay sau khi dây chuyền nhà máy chạy ổn định, Ban Giám đốc và bộ phận kỹ thật công nghệ lại bắt tay vào nghiên cứu các phương án giảm giá thành sản xuất, tối ưu hóa các thiết bị nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Kết quả, đơn vị đã nghiên cứu và quyết định đầu tư hệ thống lò sấy tận dụng nguồn khí than lò cao để sấy nguyên liệu quặng đầu vào. Bên cạnh đó, đơn vị đã nghiên cứu và ứng dụng thành công việc thay thế than cốc bằng than đá trong nước. Do vậy chi phí giá thành đầu vào đã giảm đáng kể, mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, sản phẩm đầu ra có tính cạnh tranh cao trên thị trường. Đây là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển ổn định trong bối cảnh nền kinh tế vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Tổng kết năm 2013, đơn vị đã sản xuất trên 33.500 tấn sản phẩm gang thỏi, sản phẩm quặng sắt khai thác và chế biến trên 100 nghìn tấn, doanh thu đạt gần 300 tỷ đồng. Đơn vị đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách cho tỉnh gần 20 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 300 lao động, với mức lương bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Chu Phương Đông, Giám đốc Công ty cho biết: Để một dự án luyện kim có hiệu quả thì quy mô dự án phải lớn, có tính liên hoàn cao. Đối với Thái Nguyên chỉ có lợi thế về quặng sắt, nhân công. Những lợi thế khác như công nghệ, vốn và nhiên liệu thì không thuận lợi. Do vậy việc triển khai dự án đơn vị đã tính toán kỹ để hạn chế những khó khăn. Tuy nhiên để tính toán đến hiệu quả lâu dài, đơn vị đề nghị tỉnh quan tâm và tạo điều kiện về vùng nguyên liệu, hạ tầng giao thông và nguồn điện ổn định. Doanh nghiệp sẵn sàng cùng với tỉnh chia sẻ khó khăn, cùng hợp tác đầu tư cơ sở hạ tầng.

Với một quyết tâm cao nhất, năm 2014 này đơn vị phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: Sản lượng gang thỏi sản xuất và tiêu thụ đạt khoảng 45.000 tấn, sản lượng quặng sắt khai thác và chế biến 120.000 tấn, doanh thu đạt khoảng 400 tỷ đồng.  Được tận mắt chứng kiến không khí lao động tại các bộ phận sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên, chúng tôi cảm nhận thấy trên khuôn mặt mỗi người lao động ngời lên niềm tin và sự quyết tâm cao nhất nhằm cán đích các mục tiêu công ty đã đề ra./.

 

 

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

 • Luyện kim
 • Khai thác
 • Chế biến quặng sắt
 • Chế biến cát sỏi
 • Gang đúc dùng cho ngành cơ khí chế tạo
 • Gang thỏi dùng cho ngành luyện kim
 • Quặng sắt dùng cho luyện kim
 • Quặng sắt dùng làm phụ gia sản xuất xi măng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *