Quá trình thành lập & phát triển của Tập đoàn

pic2

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.

  • Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên được thành lập từ năm 2006. Tiền thân của Công ty là mô hình HTX chuyên hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến quặng sắt. Tính đến nay, Công ty đã có gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản.
    Sau khi chuyển đổi mô hình HTX thành mô hình Công ty cổ phần, Công ty đã chủ động mở rộng ngành nghề, sản xuất đa dạng sản phẩm; đồng thời áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Cùng với đó, thị trường và đối tác, bạn hàng cũng được Công ty chú trọng, mở rộng cả trong và ngoài nước trên cơ sở chất lượng sản phẩm và phương thức bán hàng.
  • Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên luôn quan tâm và chú trọng đến việc đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực của Công ty trong những ngành nghề hoạt động chủ yếu như: Luyện kim; kinh doanh, khai thác và chế biến khoáng sản.
  • Trải qua 8 năm hoạt động và phát triển, với số Vốn Điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng, tới nay Vốn Điều lệ của Công ty đã tăng lên 200 tỷ đồng (tăng 33 lần so với ban đầu) và tổng số cán bộ công nhân viên là 290 người (tăng lên 10 lần so với ban đầu) được phân chia theo các phòng ban chuyên môn.